Indsigelser og klager over afgørelser truffet af Dansk Trykinspektion ApS skal fremsendes senest 14 dage efter modtagelsen på mail@dansktrykinspektion.dk – Mærk gerne emnefelt med klage eller indsigelse.

Dansk Trykinspektion ApS vil efterfølgende kvittere for modtagelsen af indsigelsen eller klagen, og oplyse en omtrentlig tidshorisont for behandling af indsigelsen eller klagen. Herefter vil vores tekniske leder behandle sagen.