Herunder ses nogle af de ofte stillede spørgsmål til os. Finder du ikke svar på dit spørgsmål eller er du forsat i tvivl, er du velkommen til at kontakte for en yderligere afklaring

Kan udstyrsjournalen for elevatorer og trykbærende udstyr være digital?

Ja, en udstyrsjournal kan godt være udformet elektronisk/digitalt, men den skal være således indrettet og sikret, at den i hele udstyrets levetid af ejer kan stilles til rådighed for betjeningspersonalet, arbejdstilsynet og de involverede inspektionsorganer. Det er vigtig, at der må ikke kunne foretages ændringer i journalens historik.

Er min luftbeholder underlagt lovpligtig inspektion?

En luftbeholder er underlagt lovpligtig inspektion af et inspektionsorgan, når dens produkttal er 1000 eller over. Produkttallet udregnes ved at gange beholderen Volume med indstillingstrykket på sikkerhedsventilen. Hvis du er i tvivl om udregningen, så kontakt os for afklaring.

OBS: Hver opmærksom på, at beholdere indeholdende fludia i gruppe 1 (eksplosive, brandfarlige, brandnærende eller giftige), samt pladevarmevekslere, er grænsen for produkttallet 200

Med hvilke intervaller skal sikkerhedsventiler udskiftes eller verificeres/afprøves? 

Sikkerhedsventiler skal verificeres med passende mellemrum jf. BEK 100. Hvis leverandørens anvisninger ikke indikerer, at der skal ske en verifikation oftere end hvert 4. år, har 4 år været Arbejdstilsynets praksis. En praksis vi som inspektionsorgan følger.

Hvis vi ser forhold, der skaber tvivl om, hvorvidt en sikkerhedsventil fungerer korrekt, kan der stilles krav om fysisk afprøvning eller udskiftning.

Hvad er kravene til placering af køleanlæg/varmepumper opstillet inde i bygning?

Når køleanlæg med 25 kg. kølemiddel eller mindre opstilles i en bygning, er der ikke et krav om et separat maskinrum. Køleanlæg med 25 kg. kølemiddel eller mindre kan f. eks opstilles i et teknikrum. I et teknikrum er det tilladt at have andre tekniske installationer end det for køleanlægget nødvendige. Når køleanlæg med mere end 25 kg. kølemiddel opstilles i en bygning, skal kompressor, receiver, olieudskiller o.l. placeres i et eller flere maskinrum. Maskinrum må ikke indeholde faste arbejdspladser. Maskinrummet må ikke indeholde andre tekniske installationer end det for køleanlægget nødvendige. Du kan læse meget mere om kravene til det separate maskinrum i BEK 100, samt tilhørende vejledning B 4.4. Ligesom vi altid sidder klar til at hjælpe med en afklaring.

Kan Dansk Trykinspektion udføre rådgivning ifm. opstilling af elevatorer og trykbærende udstyr?

Ja, vi kan rådgive i lettere grad omhandlende konkrete situationer ved opstilling og inspektioner. Vi sidder altid klar på telefonen til rådgivning inden for gældende standarder.

Kan Dansk Trykinspektion udføre service på elevatorer og trykbærende udstyr?

Nej, Dansk Trykinspektion kan ikke udføre service af diverse anlæg, da vi skal udføre inspektions- og verificeringsopgaver uafhængigt.