Velkommen til

Dansk Trykinspektion

Hjemmesiden er under opbygning – Vi glæder os til at vise jer det endelige resultat.

Log-in på din kundeportal som du altid har gjort. “Log-in” oppe i højre hjørne og tryk på “Login”

Dansk Trykinspektion bygger mange års hands-on erfaring med lovpligtige inspektioner. Vi arbejder aldrig med begreber som “godt nok”. Alt, hvad vi foretager os, sker i nøje overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelser på området. Ethvert eftersyn dokumenteres jf. de gældende regler, så du altid kan fremvise lovlig dokumentation for dine anlægs tilstand.

Vores ydelser

Dansk Trykinspektion er et akkrediteret 3. parts organ inden for inspektioner og certificerings opgaver jf.
Akkreditereringsstandard DS/EN ISO/IEC 17065:2012 & DS/EN ISO/IEC 17020:2012
Nedenfor kan du se, hvilke områder vi arbejder under og ansøge om en inspektion eller certificering. 

Trykbærende udstyr

Har du et køleanlæg, varmepumpe, kedel eller en anden form for trykbærende udstyr udfører vi lovpligtige inspektioner og certificering af disse.

Trykbeholdere

Har du en beholder på din kompressor med et produkttal på 1000 eller mere (PS * V) kan du her finde læse mere om hvad en beholderkontrol består af.

Elevatorer

Ved Dansk Trykinspektion laver vi “faldprøver”, afsluttende kontrol og opstillingsinspektioner af alle typer elevatorer, lifte,  og platforme. Er du i tvivl om din lift skal kontrolleres af os kan ud læse mere her. 

Trykudstyrsdirektivet PED

Dansk Trykinspektion er akkrediteret til at udarbejde PED indenfor trykbærende udstyr. Står du med et projekt kan du læse mere om hvilke opgaver vi kan udføre under vores akkreditering

Kursus

Dansk Trykinspektion ApS tilbyder kursus indenfor trykbærende udstyr og elevatorer

Planlægning

Spar tid og penge og brug tiden på det, du er god til!
Som virksomhed kan du koncentrere dig om dine kernekompetencer, så tager vi os af alt det bagved.

Det siger vores kunder

Modul A2

Modul A2-certifikatet hos Dansk Trykinspektion omfatter følgende:

 1. Intern Produktionskontrol: Producenten sikrer gennem systematiske interne procedurer og test, at trykudstyret opfylder de grundlæggende sikkerhedskrav i PED.

 2. Overvågning af Slutkontrol og Test: Dansk Trykinspektion, som er en uafhængig og bemyndiget tredjepart, overvåger producentens slutkontrol og test af trykudstyret. Dette inkluderer:

  • Gennemgang af producentens dokumentation og kontrolprocedurer.
  • Stikprøvekontrol af slutprodukterne for at sikre, at de opfylder de krævede standarder.
  • Bekræftelse af, at alle testresultater er tilfredsstillende, og at eventuelle fejl og mangler er blevet korrekt adresseret.

Fordele ved at få et PED Modul A2-certifikat hos Dansk Trykinspektion:

 • Overholdelse af Lovgivning: Certificeringen sikrer, at udstyret er i fuld overensstemmelse med EU’s trykudstyrsdirektiv, hvilket er nødvendigt for at få CE-mærket.
 • Sikkerhed og Pålidelighed: Ekstern overvågning og kontrol af slutprodukter sikrer høj sikkerhed og kvalitet, hvilket reducerer risikoen for fejl og forbedrer udstyrets pålidelighed.
 • Markedsadgang: Med et PED Modul A2-certifikat kan producenterne lovligt markedsføre deres trykudstyr i hele EU, hvilket åbner op for større markedsmuligheder.

Dansk Trykinspektion garanterer, at alle processer omkring overvågning af slutkontrol og test udføres i overensstemmelse med de gældende regler og standarder, hvilket sikrer høj kvalitet og sikkerhed for trykudstyret.