Elevatorer og lignende maskiner

Vi tilbyder afsluttende kontrol, opstillingsinspektion og periodisk inspektion af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1540 af 10. december 2015 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 461 af 23. maj 2016

Et bemyndiget organ efter installatørens valg gennemfører den afsluttende kontrol af elevatoren, der er ved at bliver bragt i omsætning, med henblik på at kontrollere elevatorens overensstemmelse med de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav.

Der skal foretages periodisk inspektion af elevatoren, rulletrappen eller lignende maskine hvert tredje år med højst 36 måneders mellemrum. Dog skal personførende, tovbårne elevatorer uden hastighedsstyret fangindretning, samt paternosterelevatorer skal have foretaget inspektion hver andet år med højst 24 måneders mellemrum.

Ved yderligere spørgsmål hjælper vi gerne, kontakt os på +45 70 20 49 42 eller på mail@dansktrykinspektion.dk