Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Vurdering i forbindelse med CE-mærkning i hele EU og Norge.

Dansk Trykinspektion er bemyndiget til at godkende trykbærende udstyr i forbindelse med CE-mærkning inden for følgende område:

  • Godkendelse iht. PED 2014/68/EU 
  • Bekendtgørelse nr. 190 af 19/02/2015 om indretning af trykbærende udstyr. 
  • Konstruktionsgodkendelse og fremstillingsverifikation af trykbærende udstyr 
  • Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbærende udstyr nr. 99 og nr. 100.

Når vi deltager i gennemførelsen af en overensstemmelsesvurdering af udstyr underlagt Trykudstyrsdirektivet, attesterer vi, at udstyret opfylder de væsentlige sikkerhedskrav i direktivet 2014/68/EU

I den forbindelse sikrer vi også, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Herefter påhviler det producenten at udarbejde en decideret overensstemmelseserklæring.

Det er obligatorisk at inddrage et bemyndiget organ i forbindelse med udstyr i kategori II eller derover. 
Vores akkrediteringen omfatter modul A2, B, F og G.

Ved yderligere spørgsmål hjælper vi gerne, kontakt os på +45 70 20 49 42 eller på mail@dansktrykinspektion.dk