Vores ydelser

Hos Dansk Trykinspektion udfører vi inspektioner og kontrol, der sikrer en afklaring om tilstanden af dine eller dine kunders installationer og konstruktioner, samt sikrer at de overholder den gældende lovgivning.

 

Gør din hverdag tryg med en fast aftale

Med en fast inspektionsaftale aflægger vi det antal besøg, der er påkrævet ifølge loven. Ved hvert besøg udfører vi de enkelte inspektioner efter Arbejdstilsyn­ets anvisninger.

Ethvert eftersyn dokumenteres jf. de gældende regler, så du altid kan fremvise lovlig dokumentation for dine anlægs tilstand. Dokumenter der til hver en tid kan downloades direkte fra vores hjemmeside.

Finder vi afvigelser, rapporterer vi dette direkte til den ansvarshavende, så defekter eller begyndende slitage kan afhjælpes.

 

Hvis uheldet er ude

En defekt installation kan i værste fald udløse en sprængning, fald eller fastklemning, og er dermed en alvorlig trussel mod mennesker, bygninger og andet udstyr. Hvis til­synspligten ikke er overholdt, er der desuden risiko for, at forsikringen ikke dækker.

 

Dit ansvar

Det er dig, som indehaver, der bærer ansvaret for, at dine installationer efterses jf. den gældende lovgivning. Vi forstår godt, hvis du har mistet overblikket over, hvornår dit udstyr skal efterses og hvor vidtrækkende inspektionerne skal være. Derfor anbefaler vi, at du overdrager de lovpligtige eftersyn til os. Hvis du er usikker på, om dine installationer falder ind under reglerne opstilling og inspektion hjælper vi dig med at afklare dette.