Fra den 01.07.2022 er bekendtgørelsen om anvendelse af trykbærende udstyr overgået fra BEK nr. 100 af 31/01/2007 til BEK nr. 1977 af 27/10/2021